Tábor Březí 2024 - Svišti | Junák Šlapanice
Logo Junáci Šlapanice

Tábor Březí 2024 - Svišti

Detail Akce

Akce již proběhla.

Název akce: Tábor Březí 2024 - Svišti

Začátek akce: 12. července 2024 v 8:30

Konec akce: 14. července 2024 v 15:00


Určeno pro družiny: Svišti

Přihlašování přes DvojkIS: Ano


Popis:

Vážení rodiče,
i letos pro své členy pořádá II. oddíl Junáka Šlapanice letní tábor. Tábořit budeme na stejném místě jako loni, v katastru obce Březí nedaleko Žďáru nad Sázavou. Členové družiny Svišťů jsou ještě příliš malí na to, aby se zúčastnili celého tábora. Na druhé straně bychom i jim rádi nabídli příležitost získat první zkušenosti s tábořením a nasát atmosféru pravého skautského tábora. Kdy? V termínu 12. - 14. 7. 2024. Na táboře budou spát ve stanu týpý a program připraví jejich vedoucí.

 

Informace o ceně tábora:
V ceně tábora je zahrnuta strava 5x denně, táborové tričko, doprava osob a materiálu, náklady na provoz tábořiště, náklady na přípravu programu, vstupné (koupaliště atp.), táborové vybavení a další. Cena za tyto 3 dny táboření byla stanovena na 1000 Kč. Podrobnosti o platbě naleznete výše.

 

Důležité pro rodiče:
Zákonný zástupce se přihlášením na tábor zavazuje k odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že jeho dítě se účastní tábora ve vymezené délce. Bez brzkých odjezdů, či pozdních příjezdů (výjimky možné pouze ze zdravotních důvodů).
Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že neodevzdání dokumentů uvedených výše, či nezaplacení tábora v daném termínu může znemožnit odjezd dítěte na tábor.
Dále bere na vědomí, že dítě je povinno dodržovat táborový řád. Jeho opakované porušení může vést k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení peněz.
Dále je srozuměn s individuálním řešením storno poplatku se svým družinovým vedoucím v případě, že se dítě nebude moci z vážných důvodů zúčastnit již zaplaceného tábora.
A nakonec bere na vědomí, že zpracovávání osobních údajů v rámci tábora, se řídí podle podmínek v přihlášce či její aktualizací.

 

Přihlášením dítěte v systému DvojkIS závazně přihlašuji svoje dítě na tábor.

Další informace se můžete dovědět na před táborové schůzce konané 27. 5. 2024 v 19:00 – 19:45 na Boudě, na webových stránkách oddílu www.dvojka.eu nebo u vedoucího oddílu.


Přidat do kalendáře:

Vyhledávání článků
Vybrané šítky