Jste zde: Úvod » Nezařazené

Aktuálně

 • Výprava do Olešné


  2.2.2020

  1. den

  Začaly pololetní prázdniny a šlapaničtí a hukvaldští skauti se vydali na výpravu do Olešné u Nového města na Moravě. 

  Šlapaničtí měli sraz v 8 hodin na konečné trolejbusu ve Šlapanicích a na dvě části jsme se přesunuli trolejbusy …

 • Svišti na Mohyle Míru


  26.1.2020

  …|…-|..|…|-|..||…-|-.–|.-..|.|-||-.|.-||–|—|….|-.–|.-..|..-||–|..|.-.|..-|||.—|.||.-..|.|-..|-.|—|…-|.||.-.|.-|-.|—||…-||.–.|—|.-.|.-|-..|..||—|…|–|-.|.-|-.-.|-|.||-|—|….|—|-|—||.-.|—|-.-|..-|.-.-.-||.–.|.-.|…-|-.|..||-..|—|-…|.-.|—|-..|.-.|..-|–..|…|-|…-|..||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-||..-|–..||.—|.|-.||.–.|.-.|..||-.-.|.|…|-|.||-.|.-||…|.-.|.-|–..|.-.-.-||…-|…|..-|-..|.||.—|.||-|—|-|..|–..||.–.|.|-.-|-.|.-||.-..|.|-..|—|…-|-.-|.-|.-.-.-||.-|.-..|.||…|.|…|.-..|—||…|.||-.|.-|…||—|-..|…-|.-|–..|-.|-.–|—-||-.-.|.|.-..|-.-|.|–||-..|—|…|-|–..–||.—|.|-.||…|..||-|—||…|.–.|—|-.-.|..|-|.|.—|-|.|—…||.-.|..|…|.-|–..–||–|..|…|.-||.-||.–.|.-|…-|.-..|..|-.-||.-||-|.-|-.-|-.–||.-..|.-|-..|..-|…|-.-|.-|–..–||–|.-|-|-.–|–..–||–..|..-|–..|.-|-.|-.-|.-|–..–||…|.-|…|.|-.|-.-|.-||…||-.-|.-|-|—|..-|.-.-.-||.-.|—|–..|.-..|—|..-|-.-.|..|.-..|..||.—|…|–|.||…|.||…||.-.|—|-..|..|-.-.|..||.-||—|-..|.—|.|.-..|..||.—|…|–|.||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.|–||-.|.-||-.-|.-.|.|.—|-.-.|..|….|—|–..–||-.-|-..|.||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-|.-..||.–.|.-.|…-|-.|..||.–.|.-.|.|…|-|..-|.–.||.-||…-||-|..-|.-.|.-|-.|.|—-||.–.|.-|-.-||-..|.-.|..-|….|-.–||.–.|.-.|.|…|-|..-|.–.||-.|.-||.-|..-|-|—|-…|..-|…|–..–||-.-|-|.|.-.|-.–||-.|.-|…||-..|—|…-|.|–..|.-..||-..|—||.–.|.-.|.-|-.-.|.|.-.-.-||…-||.–.|.-.|.-|-.-.|..||–|.-|.—|..||.-..|.|-..|—|…-|-.-|..-||-|.-|-.-|-.–||-..|—|…|-||…-|.|.-..|-.-|—|..-||.-||-.|.-|…-|..|-.-.||.-|–..||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…|..||…-|…|..|–|.-..|..||.–.|—|.-.|.-|-..|-.|.||–|.-..|….|-.–||-.-||-|—|–|..-|.-.-.-||-..|—|-.-|..-|-..||-…|-.–|.-..||—-|—|-..|-.|..|-.-||.-|…|.–.|—|-.||-|.-.|—|—-|..-||…|—-|..-|-..|-.|-.–|–..–||…|.-..|..||.—|…|–|.||.–.|—||-.|.|–|.-.-.-||.–.|.-|-.-||.—|…|–|.||…|.||.-.|.-|-..|.|.—|..||.–.|—|…|-.-|.-..|.-|-..|.-|.-..|..||-..|—||.–.|—|—-|—|-..|—|…-|.|….|—||..-|-|…-|.-|.-.|..-|–..–||—|…|…-|.|-|.-..|..|.-..|..||…|.||.–.|—|-.-|.-.|.-|-.-.|—|…-|.-|.-..|..||-..|.-|.-..||.–.|—||…|..|.-..|-.|..|-.-.|..|–..–||.–.|.-.|.|-.-.|..||.—|.|-.||-…|-.–|.-..|.-||-|.-.|—|—-|..-||.–.|—|…|—|.-..|.|-.|.-|.-.-.-|||-.|.-||–|—|….|-.–|.-..|..-||–|..|.-.|..-||.—|…|–|.||-..|—|…|.-..|..||…-|…|..|—-|-.|..||-.-.|.|.-..|-.–|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||…|..||-.|.-|…||.–.|.-.|.|-…|.-.|.-|.-..||…|..|-.-|—|…-|-.|-.–||.–.|.-.|..-|…-|—|-..|-.-.|.||.-||—|-..|…-|.|-..|.-..||-.|.-|…||-..|—||–|..|…|-|-.|—|…|-|..|–..–||-.-|-..|.||-…|-.–|.-..|—||-|.|.–.|.-..|—||.-||–|-.–||…|..||–|—|….|.-..|..||…|.-..|—|–..|..|-||-.-|—|…|-|-.-|-.–||.-||.–.|..-|–..|.-..|.||…||—|-…|.-.|.-|–..|-.-|-.–||–|—|….|-.–|.-..|-.–||–|..|.-.|..-||.-||..-||…|-|—|.-..|.|-.-.|-.-|..-||-.-.|.|-.-|.-|.-..|-.–||.–.|.-|…|-|.|.-..|-.-|-.–||.-||—|-…|.-.|.-|–..|-.-|-.–||…-|—|.—|.-|-.-|..-||-.|.-||…-|-.–|-…|.-|.-.|…-|.|-.|..|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…|..||.–.|.|-.-|-.|.||…-||-|.|.–.|.-..|.||—|-..|.–.|—|-.-.|..|-.|..-|.-..|-.–|–..–||-.|.-|…|…-|.-|-.-.|..|.-..|..||…|.||.-||-|.-.|—|—-|..-||…|..||.–.|—|….|.-.|.-|.-..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||…|.||-.|.-||–|.-|.–.|.||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..|–..–||-.-|..-|-..|-.–||.—|…|–|.||.—|.|.-..|..||.-||-.|.-|…|.-..|.|-..|-.|.||…|.-..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||…|..||..-|-.-|.-|–..|.-|.-..|..|–..–||-.-|..-|-..|-.–||.–.|..-|.—|-..|.|–|.||-..|.-|.-..|.-.-.-||||-.|.-||.–.|..-|.-..||-..|…-|.-|-.|.-|-.-.|-|—|..-||.—|…|–|.||–|.|.-..|..||-..|—|….|—|-..|-.|..-|-|—|..-||-.|.-|…-|…|-|.|…-|..-||-.-|.-|.–.|.-..|.|.-.-.-||.–.|.-.|.|-..||-.-|.-|.–.|.-..|..||.—|…|–|.||…|.||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..||-.-.|—||.-|…|..||…-|..|-..|.|.-..|..||–.|.|-.|.|.-.|.-|.-..|—|…-|.|–..–||-.-|-..|-.–|–..||…|.||.-.|—|–..|….|—|-..|—|…-|.-|.-..|..|–..–||.—|.-|-.-|—|..-||…|-|.-.|.-|-|.|–.|..||.–.|—|..-|–..|..|.—|..|.-.-.-||–|..-|…|..|–||.-.|..|-.-.|-|–..–||–..|.||-.|.-|…-|…|-|.|…-|.-||-…|-.–|.-..|.-||–..|.-|.—|..|–|.-|…-|.-||.-||.–.|—|..-|-.-.|-.|.-|–..–||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..||.—|…|–|.||…|.|–..–||–|—|….|.-..|..||…|..||–..|.-|…|.|.–.|-|.-|-||-..|—||.-.|—|….|..-||.-||-.|.-|….|.-..|.|-..|-.|—|..-|-||-.|.-||.–.|.-.|—|…|-.-|.-..|.|-.|—|..-||.-.|.-|-.-|.|…-||…||—|…|-|.-|-|-.-|-.–||…-|—|.—|.-|-.-|..-|.-.-.-||-.-|.-|–..|-..|-.–||…|..||-|.-|-.-|.||-.-|—|..-|.–.|..|.-..||-.|.|.—|.-|-.-|-.–||..-|.–.|—|–|..|-.|-.-|—|…-|-.–||.–.|.-.|.|-..|–|.|-||…||.-|…|..|…|-|.|-.|-.-.|..||-.|.-|-.-|.-|-.|-.–|.-.-.-|||.–.|.-|-.-||..-|–..||.—|…|–|.||…|.||…-|-.–|-..|.-|.-..|..||-.|.-||-.-.|.|…|-|..-||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-|–..–||…-||–..|.-|–|.-.|–..|.-..|.|–||-…|.-..|.-|-|.||.—|…|–|.||…|..||.–.|.-.|—|….|.-..|.|-..|.-..|..||…|-|—|.–.|..-||-..|..|…-|—|-.-|.|….|—||.–.|.-.|.-|…|.|-|.|.-.-.-||…-||….|—|…|-|.|.-.|.-|-..|-.-|.-|—-||.—|…|–|.||-…|-.–|.-..|..||-.-.|.|.-..|-.-|.|–||-…|.-.|–..|—|–..–||-|.-|-.-||.—|…|–|.||…-|-.–|..-|–..|..|.-..|..||–|..|…|-|-.|..||….|.-.|..|…|-|.|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…-|.-.|.-|-|..|.-..|..||–..|..-|–..|.-|-.|-.-|..-||–|.-|–|..|-.|-.-.|.|–..–||.–.|.-.|—|-|—|–..|.||-|—||–|.|.-..|-.–||.–.|—|-|—|–||-…|.-..|..|–..||-..|—|–|..-||-.|.|–..||–..|.||…|.-..|.-|.–.|.-|-.|..|-.-.|.-.-.-||-.-|-..|—||–|.|.-..||….|.-..|.-|-..|–..–||-.|.-|.—|.|-..|.-..||…|.|–..–||.-|.-..|.||….|.-..|.-|…-|-.|.||.—|…|–|.||…|..||.–.|—|….|.-.|.-|.-..|..|.-.-.-||||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-|—|…-|.||–..|.-|…|-|.-|…-|-.-.|.||.–.|.-.|..||-.-.|.|-.-|.-|-.|..||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-||-.|.-||-.|.-|…||–..|.-|-.-.|.-|.-..||.–.|.-|-..|.-|-||…|-.|..|….|.-.-.-||…-||—-|.-.|.-..|..|-.-.|..|—-||-.|.-||-.|.-|-..|.-.|.-|–..|..||.—|…|–|.||…-|..|-..|.|.-..|..||.–.|.|.-.|-.|..|-.-|—|…-|—|..-||—-|.-|.-..|—|..-|.–.|-.-|..-||..||…||.—|.|–..|..|-…|.-|-…|—|..-|.-.-.-||…-|.-..|.-|-.-||-.|.-|…||-..|—|…-|.|–..|.-..||-..|—||-…|.-.|-.|.-||-.|.-||….|.-..|.-|…-|-.|..||-.|.-|-..|.-.|.-|–..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||.–.|.-.|.|-..|.-|.-..|..||–|.-|-|-.–|….|—||–|.-|–|..|-.|-.-.|.|–..–||.–.|.-.|—|-|—|–..|.||…|.–.|.|—-|.-|.-..|..||-.|.-||—|…|.-..|.-|…-|..-||-.|.-|.-.|—|–..|.|-.|..|-.|.-.-.-||.-||–|-.–||—|…|-|.-|-|-.|..||.—|…|–|.||.—|.|.-..|..||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.|–||-..|—|–|..-|.-.-.-||-..|—|-.-|—|-.|-.-.|.||.—|…|–|.||…|-|..|….|.-..|..||-..|.-.|..|…-|.|.—|…|..||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||..-|–..||-.|.-||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-|.-..|..||.-.|—|-..|..|-.-.|.||.-||–|-.–||…|.||.-.|—|–..|.-..|—|..-|-.-.|..|.-..|..||.-||…|.–.|.|.-..|..||.—|…|–|.||-..|—|–|..-|.-.-.-|||-.|.-|-.-|.-|-.|.-|…

 • Lednová oddílovka


  22.1.2020

  Ve středu 22.1.2020 se na Boudě sešlo asi 60 druhooddíláků. Důvod pro to byl velký, připravena byla premiéra filmu z loňského tábora. Skvělá Zubničkova práce včetně nezbytného traileru přišla na řadu coby vyvrcholení programu. Ještě před tím se na hřišti …

 • Tygří Hotdog párty


  21.1.2020

  Byl mrazivý sobotní večer a my jsme se sešli ve Trojce kvůli jediné věci. První tygří akci v novém desetiletí. Tentokrát byla v plánu pravá a nefalšovaná Hotdog párty!

  Na Boudě se nás okolo páté hodiny sešlo devět Tygrů včele …

 • Kobři a Sovičky v planetáriu


  20.1.2020

  Je pátek 17.1.2020 a na naší skautské základně právě končí Dračí schůzka a během půl hodiny začínají se scházet první Kobřáci a Sovičky. Zahráli jsme si nějaké společenské hry, poslechli příběh na dobrou noc a po pár kolečkách okolo boudy …

 • Sršní laser game


  20.1.2020

  Dne 17. 1. 2020 se okolo půl sedmé večerní začali scházet jednotlivci z družiny Sršňů. Toho večera jich na hodinu k deskovým hrám zasedlo 14 rovných kousků. Po mém příchodu, tedy o hodinu později, někteří vyměnili dosavadní činnost za sledování francouzského komediálního …

 • Vánoční oddílovka


  21.12.2019

  12°C nad nulou, sluníčko, jižní vítr. Tak vypadalo počasí v pátek 20.12. 2019, tedy v den Vánoční oddílové schůzky. Na Boudě se nás sešlo celkem 107 (možná víc, nevím, jestli se všichni zapsali do prezenčky) a bylo veselo. Po nástupu …

 • Betlémské světlo


  14.12.2019

  Chřipky řádí, taky nás jelo jen 22 místo původně přihlášených 28. Většina účastníků nocovala na Boudě, kde nás autobus ráno kolem 7:00 nabral. Někdy kolem půl desáté nás vyložil u kostela na Kinzerplatz. Čas od mše využily družinky každá po …

Podporují nás

Město Šlapanice
pan Miroslav Daňhel
Šlapnet
rodina Poláčkova
rodina Kostrhunova
paní Simona Piskláková
pan Vladimír Malcánek
pan Jan Zycháček
pan Jiří Slavík
pan Vlastimil Kyselka
ORJ Brno-venkov
Pavel Petřík

Chcete nás podpořit?

Pokud se Vám činnost našeho oddílu líbí, uvítáme Vaši podporu

Číslo účtu: 2700094895/2010