Jste zde: Úvod » Nezařazené » Svišti na Mohyle Míru

  • Svišti na Mohyle Míru


    34 přečtení

    26.1.2020

    …|…-|..|…|-|..||…-|-.–|.-..|.|-||-.|.-||–|—|….|-.–|.-..|..-||–|..|.-.|..-|||.—|.||.-..|.|-..|-.|—|…-|.||.-.|.-|-.|—||…-||.–.|—|.-.|.-|-..|..||—|…|–|-.|.-|-.-.|-|.||-|—|….|—|-|—||.-.|—|-.-|..-|.-.-.-||.–.|.-.|…-|-.|..||-..|—|-…|.-.|—|-..|.-.|..-|–..|…|-|…-|..||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-||..-|–..||.—|.|-.||.–.|.-.|..||-.-.|.|…|-|.||-.|.-||…|.-.|.-|–..|.-.-.-||…-|…|..-|-..|.||.—|.||-|—|-|..|–..||.–.|.|-.-|-.|.-||.-..|.|-..|—|…-|-.-|.-|.-.-.-||.-|.-..|.||…|.|…|.-..|—||…|.||-.|.-|…||—|-..|…-|.-|–..|-.|-.–|—-||-.-.|.|.-..|-.-|.|–||-..|—|…|-|–..–||.—|.|-.||…|..||-|—||…|.–.|—|-.-.|..|-|.|.—|-|.|—…||.-.|..|…|.-|–..–||–|..|…|.-||.-||.–.|.-|…-|.-..|..|-.-||.-||-|.-|-.-|-.–||.-..|.-|-..|..-|…|-.-|.-|–..–||–|.-|-|-.–|–..–||–..|..-|–..|.-|-.|-.-|.-|–..–||…|.-|…|.|-.|-.-|.-||…||-.-|.-|-|—|..-|.-.-.-||.-.|—|–..|.-..|—|..-|-.-.|..|.-..|..||.—|…|–|.||…|.||…||.-.|—|-..|..|-.-.|..||.-||—|-..|.—|.|.-..|..||.—|…|–|.||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.|–||-.|.-||-.-|.-.|.|.—|-.-.|..|….|—|–..–||-.-|-..|.||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-|.-..||.–.|.-.|…-|-.|..||.–.|.-.|.|…|-|..-|.–.||.-||…-||-|..-|.-.|.-|-.|.|—-||.–.|.-|-.-||-..|.-.|..-|….|-.–||.–.|.-.|.|…|-|..-|.–.||-.|.-||.-|..-|-|—|-…|..-|…|–..–||-.-|-|.|.-.|-.–||-.|.-|…||-..|—|…-|.|–..|.-..||-..|—||.–.|.-.|.-|-.-.|.|.-.-.-||…-||.–.|.-.|.-|-.-.|..||–|.-|.—|..||.-..|.|-..|—|…-|-.-|..-||-|.-|-.-|-.–||-..|—|…|-||…-|.|.-..|-.-|—|..-||.-||-.|.-|…-|..|-.-.||.-|–..||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…|..||…-|…|..|–|.-..|..||.–.|—|.-.|.-|-..|-.|.||–|.-..|….|-.–||-.-||-|—|–|..-|.-.-.-||-..|—|-.-|..-|-..||-…|-.–|.-..||—-|—|-..|-.|..|-.-||.-|…|.–.|—|-.||-|.-.|—|—-|..-||…|—-|..-|-..|-.|-.–|–..–||…|.-..|..||.—|…|–|.||.–.|—||-.|.|–|.-.-.-||.–.|.-|-.-||.—|…|–|.||…|.||.-.|.-|-..|.|.—|..||.–.|—|…|-.-|.-..|.-|-..|.-|.-..|..||-..|—||.–.|—|—-|—|-..|—|…-|.|….|—||..-|-|…-|.-|.-.|..-|–..–||—|…|…-|.|-|.-..|..|.-..|..||…|.||.–.|—|-.-|.-.|.-|-.-.|—|…-|.-|.-..|..||-..|.-|.-..||.–.|—||…|..|.-..|-.|..|-.-.|..|–..–||.–.|.-.|.|-.-.|..||.—|.|-.||-…|-.–|.-..|.-||-|.-.|—|—-|..-||.–.|—|…|—|.-..|.|-.|.-|.-.-.-|||-.|.-||–|—|….|-.–|.-..|..-||–|..|.-.|..-||.—|…|–|.||-..|—|…|.-..|..||…-|…|..|—-|-.|..||-.-.|.|.-..|-.–|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||…|..||-.|.-|…||.–.|.-.|.|-…|.-.|.-|.-..||…|..|-.-|—|…-|-.|-.–||.–.|.-.|..-|…-|—|-..|-.-.|.||.-||—|-..|…-|.|-..|.-..||-.|.-|…||-..|—||–|..|…|-|-.|—|…|-|..|–..–||-.-|-..|.||-…|-.–|.-..|—||-|.|.–.|.-..|—||.-||–|-.–||…|..||–|—|….|.-..|..||…|.-..|—|–..|..|-||-.-|—|…|-|-.-|-.–||.-||.–.|..-|–..|.-..|.||…||—|-…|.-.|.-|–..|-.-|-.–||–|—|….|-.–|.-..|-.–||–|..|.-.|..-||.-||..-||…|-|—|.-..|.|-.-.|-.-|..-||-.-.|.|-.-|.-|.-..|-.–||.–.|.-|…|-|.|.-..|-.-|-.–||.-||—|-…|.-.|.-|–..|-.-|-.–||…-|—|.—|.-|-.-|..-||-.|.-||…-|-.–|-…|.-|.-.|…-|.|-.|..|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…|..||.–.|.|-.-|-.|.||…-||-|.|.–.|.-..|.||—|-..|.–.|—|-.-.|..|-.|..-|.-..|-.–|–..–||-.|.-|…|…-|.-|-.-.|..|.-..|..||…|.||.-||-|.-.|—|—-|..-||…|..||.–.|—|….|.-.|.-|.-..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||…|.||-.|.-||–|.-|.–.|.||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..|–..–||-.-|..-|-..|-.–||.—|…|–|.||.—|.|.-..|..||.-||-.|.-|…|.-..|.|-..|-.|.||…|.-..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||…|..||..-|-.-|.-|–..|.-|.-..|..|–..–||-.-|..-|-..|-.–||.–.|..-|.—|-..|.|–|.||-..|.-|.-..|.-.-.-||||-.|.-||.–.|..-|.-..||-..|…-|.-|-.|.-|-.-.|-|—|..-||.—|…|–|.||–|.|.-..|..||-..|—|….|—|-..|-.|..-|-|—|..-||-.|.-|…-|…|-|.|…-|..-||-.-|.-|.–.|.-..|.|.-.-.-||.–.|.-.|.|-..||-.-|.-|.–.|.-..|..||.—|…|–|.||…|.||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..||-.-.|—||.-|…|..||…-|..|-..|.|.-..|..||–.|.|-.|.|.-.|.-|.-..|—|…-|.|–..–||-.-|-..|-.–|–..||…|.||.-.|—|–..|….|—|-..|—|…-|.-|.-..|..|–..–||.—|.-|-.-|—|..-||…|-|.-.|.-|-|.|–.|..||.–.|—|..-|–..|..|.—|..|.-.-.-||–|..-|…|..|–||.-.|..|-.-.|-|–..–||–..|.||-.|.-|…-|…|-|.|…-|.-||-…|-.–|.-..|.-||–..|.-|.—|..|–|.-|…-|.-||.-||.–.|—|..-|-.-.|-.|.-|–..–||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..||.—|…|–|.||…|.|–..–||–|—|….|.-..|..||…|..||–..|.-|…|.|.–.|-|.-|-||-..|—||.-.|—|….|..-||.-||-.|.-|….|.-..|.|-..|-.|—|..-|-||-.|.-||.–.|.-.|—|…|-.-|.-..|.|-.|—|..-||.-.|.-|-.-|.|…-||…||—|…|-|.-|-|-.-|-.–||…-|—|.—|.-|-.-|..-|.-.-.-||-.-|.-|–..|-..|-.–||…|..||-|.-|-.-|.||-.-|—|..-|.–.|..|.-..||-.|.|.—|.-|-.-|-.–||..-|.–.|—|–|..|-.|-.-|—|…-|-.–||.–.|.-.|.|-..|–|.|-||…||.-|…|..|…|-|.|-.|-.-.|..||-.|.-|-.-|.-|-.|-.–|.-.-.-|||.–.|.-|-.-||..-|–..||.—|…|–|.||…|.||…-|-.–|-..|.-|.-..|..||-.|.-||-.-.|.|…|-|..-||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-|–..–||…-||–..|.-|–|.-.|–..|.-..|.|–||-…|.-..|.-|-|.||.—|…|–|.||…|..||.–.|.-.|—|….|.-..|.|-..|.-..|..||…|-|—|.–.|..-||-..|..|…-|—|-.-|.|….|—||.–.|.-.|.-|…|.|-|.|.-.-.-||…-||….|—|…|-|.|.-.|.-|-..|-.-|.-|—-||.—|…|–|.||-…|-.–|.-..|..||-.-.|.|.-..|-.-|.|–||-…|.-.|–..|—|–..–||-|.-|-.-||.—|…|–|.||…-|-.–|..-|–..|..|.-..|..||–|..|…|-|-.|..||….|.-.|..|…|-|.|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…-|.-.|.-|-|..|.-..|..||–..|..-|–..|.-|-.|-.-|..-||–|.-|–|..|-.|-.-.|.|–..–||.–.|.-.|—|-|—|–..|.||-|—||–|.|.-..|-.–||.–.|—|-|—|–||-…|.-..|..|–..||-..|—|–|..-||-.|.|–..||–..|.||…|.-..|.-|.–.|.-|-.|..|-.-.|.-.-.-||-.-|-..|—||–|.|.-..||….|.-..|.-|-..|–..–||-.|.-|.—|.|-..|.-..||…|.|–..–||.-|.-..|.||….|.-..|.-|…-|-.|.||.—|…|–|.||…|..||.–.|—|….|.-.|.-|.-..|..|.-.-.-||||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-|—|…-|.||–..|.-|…|-|.-|…-|-.-.|.||.–.|.-.|..||-.-.|.|-.-|.-|-.|..||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-||-.|.-||-.|.-|…||–..|.-|-.-.|.-|.-..||.–.|.-|-..|.-|-||…|-.|..|….|.-.-.-||…-||—-|.-.|.-..|..|-.-.|..|—-||-.|.-||-.|.-|-..|.-.|.-|–..|..||.—|…|–|.||…-|..|-..|.|.-..|..||.–.|.|.-.|-.|..|-.-|—|…-|—|..-||—-|.-|.-..|—|..-|.–.|-.-|..-||..||…||.—|.|–..|..|-…|.-|-…|—|..-|.-.-.-||…-|.-..|.-|-.-||-.|.-|…||-..|—|…-|.|–..|.-..||-..|—||-…|.-.|-.|.-||-.|.-||….|.-..|.-|…-|-.|..||-.|.-|-..|.-.|.-|–..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||.–.|.-.|.|-..|.-|.-..|..||–|.-|-|-.–|….|—||–|.-|–|..|-.|-.-.|.|–..–||.–.|.-.|—|-|—|–..|.||…|.–.|.|—-|.-|.-..|..||-.|.-||—|…|.-..|.-|…-|..-||-.|.-|.-.|—|–..|.|-.|..|-.|.-.-.-||.-||–|-.–||—|…|-|.-|-|-.|..||.—|…|–|.||.—|.|.-..|..||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.|–||-..|—|–|..-|.-.-.-||-..|—|-.-|—|-.|-.-.|.||.—|…|–|.||…|-|..|….|.-..|..||-..|.-.|..|…-|.|.—|…|..||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||..-|–..||-.|.-||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-|.-..|..||.-.|—|-..|..|-.-.|.||.-||–|-.–||…|.||.-.|—|–..|.-..|—|..-|-.-.|..|.-..|..||.-||…|.–.|.|.-..|..||.—|…|–|.||-..|—|–|..-|.-.-.-|||-.|.-|-.-|.-|-.|.-|