Nábor nováčků aktuálně k 1.9.2022 | Junák Šlapanice

Nábor nováčků aktuálně k 1.9.2022

Nábor nováčků aktuálně k 1.9.2022

Vážení rodiče,

 

i letos náš oddíl pořádá nábor nováčků. Rádi uvítáme ve svých řadách děti s pozitivním vztahem k přírodě, ukázněné, kamarádské. Kluky i holky. Nejmladší děti, které budeme přijímat, jsou předškoláci. Pro mladší děti nemáme bohužel prostor. A ještě jedna věc bude jiná, nežli v minulých letech. Protože zájem o členství výrazně převyšuje naše kapacity, předškoláků, prvňáčků i druháčků přijmeme jen omezený počet. Tak, abychom doplnili stávající či z odrostlých stávajících členů-předškoláků nově vznikající družiny. Přesné počty budeme znát po poradě oddílové rady 30.8.2022, bude se jednat o cca 10 předškoláků (kluků i holek), prvňáků a druháků pak cca 10 děvčat a 10 kluků.

Co z toho vyplývá pro Vás, pakliže máte v úmyslu dítě k nám přihlásit? Už teď si můžete z našeho webu stáhnout „přihlášku do oddílu“ (najdete ji v sekci „ke stažení“, je v editovatelném formátu) a vyplnit ji.  

Přihlašování bude možné nejdříve od půlnoci ze středy 31.8. na čtvrtek 1.9. zasláním scanu přihlášky na e-mail: jiri.j.hodek@vivo.cz. Neúplně vyplněné přihlášky (např. bez rodného čísla, nepodepsané…) a přihlášky zaslané dříve budou vyřazeny.

Při přijímání nováčků bude rozhodující rychlost přihlášení, kdo zašle přihlášku dříve, toho dítě bude přijato. Aktuálně (1.9. večer) je naplněn stav u předškoláků, prvňáčci i druháčci, kluci i holky mají stále šanci. 

Rodiče přijatých dětí pak pozveme na náborovou schůzku, kde se budou moci seznámit s vedoucími družinek a zeptat se na cokoliv vedení oddílu.

Přihlášky, které skončí „pod čarou“ uschováme a zájemce povedeme jako náhradníky. Jakmile se v oddíle uvolní místo, ozveme se.

Starší zájemci (3. třída a výš), kteří by se chtěli přihlásit, mohou kontaktovat přímo vedoucí vybrané družinky a informovat se, zda mají místo. Kontakty v sekci webu „oddílová rada“.

Výše popsané se týká družinek, které mají schůzky v Šlapanicích. Zájemci z Hukvald, kontaktujte prosím Uzla (kontakt v sekci webu „oddílová rada“).

Kdy se konají schůzky již najdete v aktualizované části webu náš oddíl - družiny případně v příspěvku "Dvojka news news ... září 2022". 

Za oddílovou radu  

Jura

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky