Nábor nováčků a zahajovací schůzka | Junák Šlapanice

Nábor nováčků a zahajovací schůzka

Nábor nováčků a zahajovací schůzka

Na první potáborové radě se oddílová rada sešla už 21.8.2014. A bylo co řešit, protože po klidných plavbách v minulých 3-4 letech náš oddíl vplouvá do vod poněkud turbulentnějších, které přinášejí hodně změn. Které? Končí družina Žabek. Holky se dohodly s Elektronkem, uspořádaly rozlučkovou výpravu na chatu do Zahrádky a konec. To ale není vše. Dorůstají Křižáci a Gepardi, padlo tedy rozhodnutí začlenit členy obou družinek do roverského kmene alias Raštěrek (to je kombinace Racků a Ještěrek, jež tvoří základ kmene). A také jsme se dohodli, že nabídneme členství i Žabkám a že vedoucí družin se zapojí do vedení kmene po boku Ťapky, Bengiho a Vítka. Vznikne vlastně jakási KOULE, na kterou se členové i se vedoucími nabalí. No jestli ten název zůstane, to nevím, ale líbil by se mi J. a druhé straně se Kaša z Racků a exBobr Petr Bělohoubek nabídli k vedení nové družiny vlčat-prvňáčků. A protože i Veverky pod vedením Hihni a Babů by uvítaly nováčky, rozhodli jsme se zúčastnit Jarmarku kroužků na Šlapanické škole, a také vylepit plakáty. To však stále není vše. Po vzoru jiných oddílů se už loni uvažovalo o založení smíšené družiny předškolních dětí (v Junáku se jim říká „Benjamínci“). Tyto úvahy nabyly konkrétní obrysy na táboře, kde exčlenka oddílu Wamba při návštěvě usoudila, že by do toho šla. Sama má 3 malé děti, tak proč ne? Nábor tedy zaměříme i na tuto kategorii. Ve středu 3.9. v 15:00 jsme se sešli ve „foajéru“ opravené Šlapanické školy. Přišli Vítek, Bengi, Babů, Hihňa, Kaša a Petr. Kroužků tu bylo požehnaně, rodičů s dětmi ale taky, takže letáky, kterých Bengi připravil a vytisknul 50, se rozdaly skoro všechny. Druhý den jsem vylepil po Šlapanicích plakáty (ty taky udělal Bengi) a napjatě jsme čekali, jak to dopadne v úterý 9.9…. Úterý 9.9.2014. Dopoledne je hezky, čistíme zarostlé hřiště od plevelu, ometáme pavučiny… Ať se tu nováčkům líbí. Ovšem v poledne se zatáhne a leje jako z konve. Kolem půl čtvrté přichází pětice vedoucích a také první rodiče s dětmi. Ve čtyři už je tu plno skoro jako o zahajovačce! Spousta rodičů, spousta dětí… Naštěstí už neprší. Nejprve procházíme základnu a ukazujeme všem, co kde máme. Pak si kluky prvňáčky (je jich asi 5 nebo 6) berou Petr s Kašou, holčičky prvňačky (stejný počet jako kluků) si přebírají Babů s Hihňou a nějakých 10-12 předškoláků se usazuje s Wambou na lavičkách pod jabloní. Pomáhá jí jedna z maminek, která nabízí s vedením i pomoc. Jmenuje se Malenka a je skautka z Veselí. Rodiče si beru já do Trojky a povídám jim něco o oddíle a také odpovídám na jejich dotazy. Někdy kolem půl šesté náborová úvodní schůzka končí a s přítomnými vedoucími se shodujeme. Podařilo se, nové členy máme. Teď bude záležet jen na nás, abychom jim nabídli pestrou a zajímavou činnost a udrželi si je. Večer ještě volají další 3 maminky, zda mohou děti přivést, zvu je na úterý. Paráda! Pátek 12.9.2014 je dnem zahájení oddílové činnosti v novém školním roce. Každý druhooddílák obdržel zvadlo, od 16:00 se koná Zahajovací schůzka. Ovšem už od čtvrtka v kuse leje a leje. A v pátek taky, takže původně připravený program (bojovka s hadrovkami, hry venku…) se bude muset změnit. Něco po třetí hodině spolu s některými vedoucími vyklízíme Trojku od stolů a doplňujeme židle. Já instaluji dataprojektor a spouštím fotky z tábora. Příchozí berou místa a koukají, nebo diskutují venku pod verandou. A pořád prší a prší. Nejprve jsem se malinko obával, že v takovém nečase nikdo nedorazí, jak se ale ukazuje, druhooddíláci jsou docela nezmaři. Na nástupu napočítám přes 80 lidiček, v prezenčce je 83 podpisů a myslím, že tam ještě i pár lidiček chybí. Tak tolik nás nebylo na jedné schůzce, ani nepamatuju. A nepamatuju ani, kdy na zahajovačce takhle šíleně lilo. Kanec vztyčuje vlajku, já všechny vítám a pak předávám Klárce Michlové, Emči, Lukinovi Buchtů a Tobíkovi nášivku Tří orlích per. Pak přítomné zvu do Trojky na tradiční seznamovačku. Věřte nebo ne, ale všichni se vešli! Spánek vysvětluje pravidla a během chvilky se přítomní tak zaberou do hry, že jim déšť venku vůbec nevadí. Po seznamovačce se tlupa rozchází na družinové schůzky, deštík si dává milosrdně pauzu. Veverky s Babů a Hihňou do Staré Boudy, Pumy (které mají dvě novačky) s Makčou a Džanym do Nové Boudy, Tygři (také posíleni o dva nováčky) s Maltou, Coradem a Kancem na hřiště, nová družinka s Petrem a Kašou k ohništi, Koule (Křižáci, Gepardi, Racci, Ještěrky a Žabky) s Bengim, Ťapkou, Vítkem, Filém, Spánkem a Elektronkem ke kuželkám, Mravenci s Wambou na lavičky a Draci se mnou a s Renčou zůstávají ve Trojce. Po dvou a půl měsících jsou družiny opět pohromadě na družinovkách. Hlavně si domlouvají schůzky a bude to docela zajímavé: Pondělí bude na základně volné, stejně jako středa a čtvrtek. Zato v úterý se budou scházet od 16 do 18 kluci-nováčci ve Staré Boudě, Veverky v Nové Boudě a Mravenci ve Trojce. No a v pátek budou od 16 do 18 ve Staré Boudě Tygři, ve Trojce Draci, od 16:30 do 18:30 v Nové Boudě Pumy a od 18:00 do 20:00 bude ve Trojce Koule. Po družinových schůzkách se omladina přesunuje do podkroví Staré a Nové Boudy, kde jsou již připraveni v chemických oblecích a rukavicích naši dražitelé Malta a Džany. A zatímco tato dvojice úspěšně draží dvě tašky věcí z tábora (ke skvostům patří například blátem batikované triko či blikací kšiltovka), ve Staré zatím roveři diskutují a v Nové Bengi udivuje zbylé vedoucí skvělými karetními kouzly. Jen venku zase leje a leje! Sotva je podkrovní dražba u konce, ujímá se nahoře slova Vítek, přítomné dělí do dvou skupin, usazuje je do dvou dlóóóóóóúhých řad a hraje se Elektrika. Když padne na kostce sudá, posílám signál. Padne lichá, neposílám. Vše je jasné. Je u toho spousta legrace a ťukání dešťových kapek na plechovou střechu nikdo nevnímá… Něco po šesté jsou soutěžící odměněni sladkými bonbóny (vítězové dvěma, poražení jedním) a jde se na hřiště. Kanec svěšuje vlajku, loučíme se. Schůzka končí. Dobrovolníci Lost a Kuba uklízejí podkroví, vedoucí uklízí v Boudách, stěhují stoly, židle… Za 10 minut už by nikdo nepoznal, že zde byla oddílovka, snad jen stopy v blátě před Trojkou nasvědčují tomu, že zde bylo hóóóódně lidiček. Kolem půl sedmé se vedoucí shlukují ve Trojce a může se konat oddílová rada. Sice chybí hospodář Breptal, revizor Hukan, organizační zpravodaj Uzel a taky Karty, přesto nás je 17. Na programu je hodnocení tábora, plánování podzimních akcí…. Tak jdeme na to, ať se ještě dnes dostaneme domů.

Jura

 

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky