Stavěčka 4. den - Tábor Březí 2022 | Junák Šlapanice

Stavěčka 4. den - Tábor Březí 2022

Stavěčka 4. den - Tábor Březí 2022

V 8:30 měli na Boudě sraz skauti a skautky. A spustil se takový liják, že to dlouho nepamatuji. Museli jsme trošku pozměnit plány, velký nekrytý vozík nechat na Boudě a zavazadla nasunout do Buťova oplachtovaného. Matrace pak do dodávky. Na táboře pršelo též, i když o něco méně než ve Šlapkách. Když tlupa táborníků dorazila, konala se úvodní porada a poté přesun do podsad. Teprve s prvním slunečním paprskem človíčci vykoukli a vrhli se do práce. 10 skupin, každá se garantem dostala jeden úkol.  Ohniště, odpadovka, stolečky… Ti co práci dokončili, se mohli pustit do stavby svých týpek. Než slunce zašlo, stálo jich 16. I tak většina bude nocovat v podsadách. Poprvé a naposledy, zítra budou na programu postele a liningy…

Jura   

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky