Tábor 2023 Den poslední | Junák Šlapanice

Tábor 2023 Den poslední

Tábor 2023 Den poslední

Sobota 22.7.2023. Poslední den tábora. Kamion, dodávky, sluníčko. Trošku smutná činnost – bourání tábora. Odjezd. A uklízení věcí, kde naštěstí pomohla spousta ochotných rodičů. Dík všem za letošní vydařený tábor. Vedoucím, kteří připravovali program, věnovali se svým družinám a šířili až nakažlivou pohodu. Dík ostatním členům oddílové rady, kteří jezdili pro vodu, na nákupy, připravovali dříví na topení nebo třeba natáčeli na digítální záznam neopakovatelné táborové chvíle. Dík bývalým členům oddílu, že přijížděli na návštěvy (a že jich bylo!) a ukázali, že jim oddíl není lhostejný. Dík mladším členům, i jejich nadšení pro skauting bylo obdivuhodné. Díky přepadačům za jejich zpestření táborových nocí. Dík ochotným rodičům, kteří nás podpořili pomocí s úklidem, finančním příspěvkem nebo třeba krabičkou buchet. Příští rok nás čeká oslava 35 let šlapanické Dvojky a také 35. tábor. Kéž by se vydařil jako ten letošní…

Jura  

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky