Zahajovací oddílová schůzka | Junák Šlapanice

Zahajovací oddílová schůzka

Zahajovací oddílová schůzka

Zahajovací schůzce předcházela samozřejmě spousta příprav, souvisejících jednak s chystáním schůzky samotné, jednak s dokončením oprav Trojky a také s náborem. Co se úprav Trojky týče, montovali jsme hlavně nově nakoupené stoly a židle a natírali stěny. Nábor pak letos opět proběhl na jarmarku ve škole, kde nás zastupovali Brácha, Kiki, Cyril (to jsou vedoucí nově vznikající smíšené družinky prvňáčků), Kaša a Vítek. Letáky stvořil (jako obvykle) náš mek-profík Bengi a kromě jarmarku jsme je dali i do nástěnky u Alberta a na oddílový web. Jen plakátovací plochy jsme letos vynechali. S nováčky a jejich rodiči jsme se sešli den před zahajovací schůzkou a na tu jsme je samozřejmě také pozvali. Vše se plánovalo na radě 31.8., zvadla na schůzku ochotně roznesli Renča a část členů Koule. Konečně je tu pátek, ke kterému upíná zrak celý oddílový lid (jak by napsal Jaroslav Foglar). Někteří vedoucí přicházejí na základnu trošku dříve, aby připravili svoje body programu. Brácha staví ke stožárům pytle s hadrovými koulemi, Džany chystá hlavotlouk, Renča prezenčku... Kolem čtvrté je už na základně hodně živo a na nástupu o 10 minut později napočítám celkem 108 členů oddílu. To je historický rekord, tolik členů pohromadě na žádné oddílové akci nikdy nebylo! A hlavou mi blesknou zahajovací oddílovky v 90. letech, kdy se scházelo průměrně kolem 30 lidiček. Hned po úvodním přivítání a vztyčení oddílové vlajky se členstvo přesunuje na špalky. Vypadá to, že jich máme hodně (těch špalků :-)), ale nakonec musíme použít dvojici laviček od ohniště, aby se všichni vešli... Seznamovačka je hra oblíbená a Džany ji umí zorganizovat naprosto skvěle. Všichni se dobře baví a také se snaží zapamatovat jména či přezdívky ostatních. Ovšem chápu, že pro úplné nováčky je to v tomto počtu úkol nadlidský. Po seznamovačce následují družinové schůzky. Veverky jdou do Nové Boudy, nováčci do Staré, Tygři se scházejí vedle nové Boudy na lavici, Pumy před starou na lavičkách, Svišti na lavkách uprostřed základny, Vlci pod třešní, Koule u kuželek a Draci ve Trojce. Pakliže vám ve výčtu chybí Netopýři, pak vězte, že tato družina zanikla. Členové si na schůzkách domlouvají termíny družinovek a někteří i první výpravy. Když jsou schůzky u konce, scházíme se opět na hřišti a já vysvětluji pravidla bojovky s hadrovými koulemi. Většina hru zná, tak to není problém, napjatě poslouchají hlavně nováčci. Mezi tím si u ohniště chystá generál Cyril oranžové fáborky pro svoje rekruty, zatímco u Nové Boudy postává maršál Kaša s fáborky modrými. A u stožárů hlídá pytle s municí Brácha. Členové oddílu jsou rozřazeni do armád, každý jde k veliteli pro fábor a k Bráchovi pro tři koule. Ještě doladit taktiku a hra může začít. Trojí písknutí a první koule letí vzduchem. První zasažení se houfují u ohniště a sdělují si zážitky. Faktem je, že hra je v takovémto počtu docela nepřehledná. To jí ale na dramatičnosti neubírá. Hrají se tři kola, drtivě vítězí oranžoví poměrem 3:0. I když ten výsledek je možná hodně krutý, boje samotné byly spíše vyrovnané. Sbíráme koule a ztracené fábory, Petr s Babů pytle s koulemi stěhují do podkroví. Členstvo se houfuje opět na špalcích a je tu poslední bod programu – dražba věcí z tábora. Na to kolik nás bylo jich letos není mnoho, většina navíc nachází svoje majitele docela rychle a to i takové skvosty, jako ponožky či slipy :-). Závěrečný nástup a rozchod. Všichni se loučí stiskem levice, starší členové a vedoucí uklízejí. Moc príma schůzka, doufám, že takto pohodová bude činnost oddílu po celý rok. Jura

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky