Zahajovací schůzka | Junák Šlapanice

Zahajovací schůzka

Zahajovací schůzka

Po prázdninách se všichni druhoodíláci těší na zahajovací schůzku, kde budou po delší nebo kratší době moci vidět své kamarády a vedoucí. To, že se na pátek 9. září, kdy měla zahajovací oddílovka proběhnout, těšilo hodně benjamínků, světlušek, skautů, skautek, vedoucích i koulařů, dokládá letošní rekordní účast. Celkově se nás první skautské dvouhodinovky ve školním roce 2016/17 zúčastnilo 112! Tradiční akce si žádá tradiční a oblíbený program, nejinak tomu bylo také letos. Krátce po čtvrté svolává Jura nástup na hřišti, po kterém následuje oblíbená hra, Vymění se všichni ti, kdo… Svá místa si vyměňují všichni ti, kdo mají na sobě skautský kroj, kdo byli na prázdninách u babičky, mají boty na suchý zip apod. Ve více než sto lidech je to pořádné hemžení J Po téhle rozehřívací hře je čas na setkání družinek. Každá z 8 družin se schází na svém, pro teď pouze jí určeném místě. Kluci a holky se dozvídají, kdy budou mívat schůzky, dělí se se svými zážitky z prázdnin a třeba Vlci od svých vedoucích slyší plány, kam na podzim společně vyrazí. Určitě bychom si vydrželi povídat delší dobu, ale na pořadu dne je oblíbená bojovka s hadrovými koulemi. Pod vedením Spánka na jedné a Hanze na druhé straně probíhá tříkolové zápolení, ze kterého vychází vítězně Spánkův tým. Všichni stateční bojovníci jsou po třetím kole, kdy se skóre mění na 2:1 pro Spánkovce, odměněni malou sladkostí. Čas letí a před námi je ještě vrchol této první oddílovky. Tímto vrcholem není nic menšího než dražba. Šikovný mluvčí Bengi se nedostavil, tudíž se jako pořadatel ujímá dražby neméně šikovný Džany. Na začátku to sice vypadá, že všechny zapomenuté věci z tábora patří Lostovi, nakonec si ale svou igelitku odnáší i Honza Slavík a pár drobností mezi draženým našlo i několik málo dalších šťastlivců. Příjemné dvě hodiny zářijové oddílovky utekly velmi rychle. Pro mladší si přicházejí rodiče a všichni už se těší na první schůzky v novém školním roce. Zapsal Petr  

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky