Jste zde: Úvod

Aktuálně

 • Výprava do Olešné


  2.2.2020

  1. den

  Začaly pololetní prázdniny a šlapaničtí a hukvaldští skauti se vydali na výpravu do Olešné u Nového města na Moravě. 

  Šlapaničtí měli sraz v 8 hodin na konečné trolejbusu ve Šlapanicích a na dvě části jsme se přesunuli trolejbusy …

 • Svišti na Mohyle Míru


  26.1.2020

  …|…-|..|…|-|..||…-|-.–|.-..|.|-||-.|.-||–|—|….|-.–|.-..|..-||–|..|.-.|..-|||.—|.||.-..|.|-..|-.|—|…-|.||.-.|.-|-.|—||…-||.–.|—|.-.|.-|-..|..||—|…|–|-.|.-|-.-.|-|.||-|—|….|—|-|—||.-.|—|-.-|..-|.-.-.-||.–.|.-.|…-|-.|..||-..|—|-…|.-.|—|-..|.-.|..-|–..|…|-|…-|..||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-||..-|–..||.—|.|-.||.–.|.-.|..||-.-.|.|…|-|.||-.|.-||…|.-.|.-|–..|.-.-.-||…-|…|..-|-..|.||.—|.||-|—|-|..|–..||.–.|.|-.-|-.|.-||.-..|.|-..|—|…-|-.-|.-|.-.-.-||.-|.-..|.||…|.|…|.-..|—||…|.||-.|.-|…||—|-..|…-|.-|–..|-.|-.–|—-||-.-.|.|.-..|-.-|.|–||-..|—|…|-|–..–||.—|.|-.||…|..||-|—||…|.–.|—|-.-.|..|-|.|.—|-|.|—…||.-.|..|…|.-|–..–||–|..|…|.-||.-||.–.|.-|…-|.-..|..|-.-||.-||-|.-|-.-|-.–||.-..|.-|-..|..-|…|-.-|.-|–..–||–|.-|-|-.–|–..–||–..|..-|–..|.-|-.|-.-|.-|–..–||…|.-|…|.|-.|-.-|.-||…||-.-|.-|-|—|..-|.-.-.-||.-.|—|–..|.-..|—|..-|-.-.|..|.-..|..||.—|…|–|.||…|.||…||.-.|—|-..|..|-.-.|..||.-||—|-..|.—|.|.-..|..||.—|…|–|.||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.|–||-.|.-||-.-|.-.|.|.—|-.-.|..|….|—|–..–||-.-|-..|.||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-|.-..||.–.|.-.|…-|-.|..||.–.|.-.|.|…|-|..-|.–.||.-||…-||-|..-|.-.|.-|-.|.|—-||.–.|.-|-.-||-..|.-.|..-|….|-.–||.–.|.-.|.|…|-|..-|.–.||-.|.-||.-|..-|-|—|-…|..-|…|–..–||-.-|-|.|.-.|-.–||-.|.-|…||-..|—|…-|.|–..|.-..||-..|—||.–.|.-.|.-|-.-.|.|.-.-.-||…-||.–.|.-.|.-|-.-.|..||–|.-|.—|..||.-..|.|-..|—|…-|-.-|..-||-|.-|-.-|-.–||-..|—|…|-||…-|.|.-..|-.-|—|..-||.-||-.|.-|…-|..|-.-.||.-|–..||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…|..||…-|…|..|–|.-..|..||.–.|—|.-.|.-|-..|-.|.||–|.-..|….|-.–||-.-||-|—|–|..-|.-.-.-||-..|—|-.-|..-|-..||-…|-.–|.-..||—-|—|-..|-.|..|-.-||.-|…|.–.|—|-.||-|.-.|—|—-|..-||…|—-|..-|-..|-.|-.–|–..–||…|.-..|..||.—|…|–|.||.–.|—||-.|.|–|.-.-.-||.–.|.-|-.-||.—|…|–|.||…|.||.-.|.-|-..|.|.—|..||.–.|—|…|-.-|.-..|.-|-..|.-|.-..|..||-..|—||.–.|—|—-|—|-..|—|…-|.|….|—||..-|-|…-|.-|.-.|..-|–..–||—|…|…-|.|-|.-..|..|.-..|..||…|.||.–.|—|-.-|.-.|.-|-.-.|—|…-|.-|.-..|..||-..|.-|.-..||.–.|—||…|..|.-..|-.|..|-.-.|..|–..–||.–.|.-.|.|-.-.|..||.—|.|-.||-…|-.–|.-..|.-||-|.-.|—|—-|..-||.–.|—|…|—|.-..|.|-.|.-|.-.-.-|||-.|.-||–|—|….|-.–|.-..|..-||–|..|.-.|..-||.—|…|–|.||-..|—|…|.-..|..||…-|…|..|—-|-.|..||-.-.|.|.-..|-.–|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||…|..||-.|.-|…||.–.|.-.|.|-…|.-.|.-|.-..||…|..|-.-|—|…-|-.|-.–||.–.|.-.|..-|…-|—|-..|-.-.|.||.-||—|-..|…-|.|-..|.-..||-.|.-|…||-..|—||–|..|…|-|-.|—|…|-|..|–..–||-.-|-..|.||-…|-.–|.-..|—||-|.|.–.|.-..|—||.-||–|-.–||…|..||–|—|….|.-..|..||…|.-..|—|–..|..|-||-.-|—|…|-|-.-|-.–||.-||.–.|..-|–..|.-..|.||…||—|-…|.-.|.-|–..|-.-|-.–||–|—|….|-.–|.-..|-.–||–|..|.-.|..-||.-||..-||…|-|—|.-..|.|-.-.|-.-|..-||-.-.|.|-.-|.-|.-..|-.–||.–.|.-|…|-|.|.-..|-.-|-.–||.-||—|-…|.-.|.-|–..|-.-|-.–||…-|—|.—|.-|-.-|..-||-.|.-||…-|-.–|-…|.-|.-.|…-|.|-.|..|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…|..||.–.|.|-.-|-.|.||…-||-|.|.–.|.-..|.||—|-..|.–.|—|-.-.|..|-.|..-|.-..|-.–|–..–||-.|.-|…|…-|.-|-.-.|..|.-..|..||…|.||.-||-|.-.|—|—-|..-||…|..||.–.|—|….|.-.|.-|.-..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||…|.||-.|.-||–|.-|.–.|.||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..|–..–||-.-|..-|-..|-.–||.—|…|–|.||.—|.|.-..|..||.-||-.|.-|…|.-..|.|-..|-.|.||…|.-..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||…|..||..-|-.-|.-|–..|.-|.-..|..|–..–||-.-|..-|-..|-.–||.–.|..-|.—|-..|.|–|.||-..|.-|.-..|.-.-.-||||-.|.-||.–.|..-|.-..||-..|…-|.-|-.|.-|-.-.|-|—|..-||.—|…|–|.||–|.|.-..|..||-..|—|….|—|-..|-.|..-|-|—|..-||-.|.-|…-|…|-|.|…-|..-||-.-|.-|.–.|.-..|.|.-.-.-||.–.|.-.|.|-..||-.-|.-|.–.|.-..|..||.—|…|–|.||…|.||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..||-.-.|—||.-|…|..||…-|..|-..|.|.-..|..||–.|.|-.|.|.-.|.-|.-..|—|…-|.|–..–||-.-|-..|-.–|–..||…|.||.-.|—|–..|….|—|-..|—|…-|.-|.-..|..|–..–||.—|.-|-.-|—|..-||…|-|.-.|.-|-|.|–.|..||.–.|—|..-|–..|..|.—|..|.-.-.-||–|..-|…|..|–||.-.|..|-.-.|-|–..–||–..|.||-.|.-|…-|…|-|.|…-|.-||-…|-.–|.-..|.-||–..|.-|.—|..|–|.-|…-|.-||.-||.–.|—|..-|-.-.|-.|.-|–..–||.–.|—|-..|..|…-|.-|.-..|..||.—|…|–|.||…|.|–..–||–|—|….|.-..|..||…|..||–..|.-|…|.|.–.|-|.-|-||-..|—||.-.|—|….|..-||.-||-.|.-|….|.-..|.|-..|-.|—|..-|-||-.|.-||.–.|.-.|—|…|-.-|.-..|.|-.|—|..-||.-.|.-|-.-|.|…-||…||—|…|-|.-|-|-.-|-.–||…-|—|.—|.-|-.-|..-|.-.-.-||-.-|.-|–..|-..|-.–||…|..||-|.-|-.-|.||-.-|—|..-|.–.|..|.-..||-.|.|.—|.-|-.-|-.–||..-|.–.|—|–|..|-.|-.-|—|…-|-.–||.–.|.-.|.|-..|–|.|-||…||.-|…|..|…|-|.|-.|-.-.|..||-.|.-|-.-|.-|-.|-.–|.-.-.-|||.–.|.-|-.-||..-|–..||.—|…|–|.||…|.||…-|-.–|-..|.-|.-..|..||-.|.-||-.-.|.|…|-|..-||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-|–..–||…-||–..|.-|–|.-.|–..|.-..|.|–||-…|.-..|.-|-|.||.—|…|–|.||…|..||.–.|.-.|—|….|.-..|.|-..|.-..|..||…|-|—|.–.|..-||-..|..|…-|—|-.-|.|….|—||.–.|.-.|.-|…|.|-|.|.-.-.-||…-||….|—|…|-|.|.-.|.-|-..|-.-|.-|—-||.—|…|–|.||-…|-.–|.-..|..||-.-.|.|.-..|-.-|.|–||-…|.-.|–..|—|–..–||-|.-|-.-||.—|…|–|.||…-|-.–|..-|–..|..|.-..|..||–|..|…|-|-.|..||….|.-.|..|…|-|.|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||.—|…|–|.||…-|.-.|.-|-|..|.-..|..||–..|..-|–..|.-|-.|-.-|..-||–|.-|–|..|-.|-.-.|.|–..–||.–.|.-.|—|-|—|–..|.||-|—||–|.|.-..|-.–||.–.|—|-|—|–||-…|.-..|..|–..||-..|—|–|..-||-.|.|–..||–..|.||…|.-..|.-|.–.|.-|-.|..|-.-.|.-.-.-||-.-|-..|—||–|.|.-..||….|.-..|.-|-..|–..–||-.|.-|.—|.|-..|.-..||…|.|–..–||.-|.-..|.||….|.-..|.-|…-|-.|.||.—|…|–|.||…|..||.–.|—|….|.-.|.-|.-..|..|.-.-.-||||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-|—|…-|.||–..|.-|…|-|.-|…-|-.-.|.||.–.|.-.|..||-.-.|.|-.-|.-|-.|..||-.|.-||…-|.-..|.-|-.-||-.|.-||-.|.-|…||–..|.-|-.-.|.-|.-..||.–.|.-|-..|.-|-||…|-.|..|….|.-.-.-||…-||—-|.-.|.-..|..|-.-.|..|—-||-.|.-||-.|.-|-..|.-.|.-|–..|..||.—|…|–|.||…-|..|-..|.|.-..|..||.–.|.|.-.|-.|..|-.-|—|…-|—|..-||—-|.-|.-..|—|..-|.–.|-.-|..-||..||…||.—|.|–..|..|-…|.-|-…|—|..-|.-.-.-||…-|.-..|.-|-.-||-.|.-|…||-..|—|…-|.|–..|.-..||-..|—||-…|.-.|-.|.-||-.|.-||….|.-..|.-|…-|-.|..||-.|.-|-..|.-.|.-|–..|..|.-.-.-||-|.-|-.-|-.–||.—|…|–|.||.–.|.-.|.|-..|.-|.-..|..||–|.-|-|-.–|….|—||–|.-|–|..|-.|-.-.|.|–..–||.–.|.-.|—|-|—|–..|.||…|.–.|.|—-|.-|.-..|..||-.|.-||—|…|.-..|.-|…-|..-||-.|.-|.-.|—|–..|.|-.|..|-.|.-.-.-||.-||–|-.–||—|…|-|.-|-|-.|..||.—|…|–|.||.—|.|.-..|..||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.|–||-..|—|–|..-|.-.-.-||-..|—|-.-|—|-.|-.-.|.||.—|…|–|.||…|-|..|….|.-..|..||-..|.-.|..|…-|.|.—|…|..||-|.-.|—|.-..|.|.—|-…|..-|…|.-.-.-||-|.-|-..|-.–||..-|–..||-.|.-||-.|.-|…||-.-.|.|-.-|.-|.-..|..||.-.|—|-..|..|-.-.|.||.-||–|-.–||…|.||.-.|—|–..|.-..|—|..-|-.-.|..|.-..|..||.-||…|.–.|.|.-..|..||.—|…|–|.||-..|—|–|..-|.-.-.-|||-.|.-|-.-|.-|-.|.-|…

 • Lednová oddílovka


  22.1.2020

  Ve středu 22.1.2020 se na Boudě sešlo asi 60 druhooddíláků. Důvod pro to byl velký, připravena byla premiéra filmu z loňského tábora. Skvělá Zubničkova práce včetně nezbytného traileru přišla na řadu coby vyvrcholení programu. Ještě před tím se na hřišti …

 • Tygří Hotdog párty


  21.1.2020

  Byl mrazivý sobotní večer a my jsme se sešli ve Trojce kvůli jediné věci. První tygří akci v novém desetiletí. Tentokrát byla v plánu pravá a nefalšovaná Hotdog párty!

  Na Boudě se nás okolo páté hodiny sešlo devět Tygrů včele …

 • Kobři a Sovičky v planetáriu


  20.1.2020

  Je pátek 17.1.2020 a na naší skautské základně právě končí Dračí schůzka a během půl hodiny začínají se scházet první Kobřáci a Sovičky. Zahráli jsme si nějaké společenské hry, poslechli příběh na dobrou noc a po pár kolečkách okolo boudy …

 • Sršní laser game


  20.1.2020

  Dne 17. 1. 2020 se okolo půl sedmé večerní začali scházet jednotlivci z družiny Sršňů. Toho večera jich na hodinu k deskovým hrám zasedlo 14 rovných kousků. Po mém příchodu, tedy o hodinu později, někteří vyměnili dosavadní činnost za sledování francouzského komediálního …

 • Vánoční oddílovka


  21.12.2019

  12°C nad nulou, sluníčko, jižní vítr. Tak vypadalo počasí v pátek 20.12. 2019, tedy v den Vánoční oddílové schůzky. Na Boudě se nás sešlo celkem 107 (možná víc, nevím, jestli se všichni zapsali do prezenčky) a bylo veselo. Po nástupu …

 • Betlémské světlo


  14.12.2019

  Chřipky řádí, taky nás jelo jen 22 místo původně přihlášených 28. Většina účastníků nocovala na Boudě, kde nás autobus ráno kolem 7:00 nabral. Někdy kolem půl desáté nás vyložil u kostela na Kinzerplatz. Čas od mše využily družinky každá po …

Podporují nás

Město Šlapanice
Šlapnet
rodina Poláčkova
rodina Kostrhunova
Simona Piskláková
Jihomoravský kraj
Jitka Šmerdová
Mgr. Jan Parma
Myslivecký spolek Hukvaldy
rodina Slavíkova
Hana Delsoir
Obec Hukvaldy
Jiří Slavík
Vlastimil Kyselka
ORJ Brno-venkov
Pavel Petřík
Antonie Tučková
František Hegr
PharmDr. Aleš Martinek
Diagonála Dolní Bojanovice
Spolek nezávislých vesnických žen Hukvaldy
Bravo Europa s.r.o

Chcete nás podpořit?

Pokud se Vám činnost našeho oddílu líbí, uvítáme Vaši podporu

Číslo účtu: 2700094895/2010