Tábor Březí 2024 (přihlašování: Podsadáři) | Junák Šlapanice
Logo Junáci Šlapanice

Tábor Březí 2024 (přihlašování: Podsadáři)

Detail Akce

Název akce: Tábor Březí 2024 (přihlašování: Podsadáři)

Začátek akce: 6. července 2024 v 8:30

Konec akce: 20. července 2024 v 15:00


Určeno pro družiny: Havrani, Kobři, Kocouři, Lachtani, Lasičky, Sovy, Tučňáci, Vážky, Žraloci

Přihlašování přes DvojkIS: Ano


Popis:

Vážení rodiče,
i letos pro své členy pořádá II. oddíl Junáka Šlapanice letní tábor. Tábořit budeme na stejném místě jako loni, v katastru obce Březí nedaleko Žďáru nad Sázavou. Tábor začíná 2. 7. 2024 v 8:30 odjezdem skautů a skautek se splněnou tábornickou zkouškou od Boudy, 6. 7. 2024 v 8:30 odjíždí ostatní členové oddílu od Boudy a končí 20. 7. 2024 ve 15:00 pro mladší, pro starší až budou uskladněny všechny táborové věci. Na táboře spí mladší táborníci po dvou ve stanech s podsadou, starší ve stanech tee-pee.

 

Informace o ceně tábora:
V ceně tábora je zahrnuta strava 5x denně, doprava osob a materiálu, náklady na provoz tábořiště, náklady na přípravu programu, vstupné (koupaliště, lezecké centrum, atp.), táborové vybavení a další. Cena tábora byla v letošním roce stanovena na 5 000 Kč, v případě sourozenců je cena za každého dalšího 4 500 Kč. Pokyny k platbě naleznete výše.

 

Důležité pro rodiče:
Zákonný zástupce se přihlášením na tábor zavazuje k odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že jeho dítě se účastní tábora ve vymezené délce. Bez brzkých odjezdů, či pozdních příjezdů (výjimky možné pouze ze zdravotních důvodů).
Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že neodevzdání dokumentů uvedených výše, či nezaplacení tábora v daném termínu, může znemožnit odjezd dítěte na tábor.
Dále bere na vědomí, že dítě je povinno dodržovat táborový řád. Jeho opakované porušení může vést k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení peněz.
Dále je srozuměn s individuálním řešením storno poplatku se svým družinovým vedoucím v případě, že se dítě nebude moci z vážných důvodů zúčastnit již zaplaceného tábora.
A nakonec bere na vědomí, že zpracovávání osobních údajů v rámci tábora, se řídí podle podmínek v přihlášce či její aktualizací.

 

Přihlášením dítěte v systému DvojkIS závazně přihlašuji svoje dítě na tábor.


Přidat do kalendáře:

Vyhledávání článků
Vybrané šítky