Betlémské světlo 2022 | Junák Šlapanice

Betlémské světlo 2022

Betlémské světlo 2022

V sobotu 10. prosince se šest druhooddíláků vypravilo na cestu za Betlémským světlem. Naši skupinu poutníků za světlem míru a pokoje tvořila Ája a pět Vlků ve složení Kolečko, Sláva, Vojta, Ondra Jakubec a Petr. Vítek, který se s námi měl do Vídně vydat ráno zaspal.

Na konečné trolejbusů ve Šlapanicích jsme se sešli v 6:45, následovala cesta na brněnské hlavní nádraží a potom šalinou na Mendlovo náměstí. Z Mendláku jsme před osmou vyjeli autobusem, který byl plný skautů a skautek z okresu Brno – venkov. Autobus nás zavezl k zastávce metra Wien Praterstern. Naše šlapanická výprava se potom vydala metrem na zastávku Stefansplatz, kde jsme si dali dvouhodinový rozchod. Ája, Sláva a Kolečko čas využili procházením po centru Vídně a návštěvou mekáče. Ondra, Vojta a Petr se šli podívat do katedrály svatého Štěpána a potom si pochutnali na vyhlášeném vídeňském řízku.

Chvilku po třičtvrtě na jednu se scházíme před vstupem do metra a odjíždíme na konečnou linky U3 Ottakringer. Odtud jdeme asi 700 metrů pěšky ke kostelu Pfarrkirche Neuottakring. Před kostelem vidíme řadu skautů z Evropy a jak se později ukáže, tak i ze Spojených států nebo z Argentiny. Vedoucí výpravy skautů z okresu Brno – venkov, Mariánka Staňková, nám rozdává náramky, díky kterým se dostaneme do kostela. Před druhou už jsme v kostela a přesně ve dvě hodiny začíná bohoslužba. Následujícími devadesáti minutami nás provází rakouský skaut a skautka, samotnou bohoslužbu slouží evangelická farářka, anglikánský farář, římskokatolický kněz a kněz řecko-katolické církve. Na začátku se dozvídáme o dívce, která světlo z Betléma přivezla do Vídně. Letošní „Peace Light Child“ je dvanáctiletá Rakušanka z Altenbergu u Linze, Sarah Noska. Díky programům, které jsme od organizátorů dostali při vstupu do kostela zpíváme písně, především, v angličtině, dokážeme se orientovat při čtení z listu sv. apoštola Pavla Římanům, v brožurce je čtení přeloženo do patnácti jazyků tak, aby mu rozuměli všechny skautky a všichni skauti v kostele. Následuje bohoslužba slova a odpalování Betlémského světla národním delegacím skautů  a skautek spolu s několika slovy od těch, kteří byli z jednotlivých zemí vybráni, aby v kostele promluvili. Po české skautce, jejíž projev byl moc pěkný, následovala slova skautky z Ukrajiny, která vzbudila spontánní potlesk. Dále zpíváme další písně, následuje společná modlitba a s písní Hevenu Schalom Alechem (Přejeme Vám mír) odcházejí národní delegace skautů a skautek. Slavnostní ceremoniál, jehož součástí bylo také symbolické vysazení stromu pokoje a který byl natáčený rakouskou televizí ORF, ale třeba i Česko televizí, končí. Odcházíme z kostela, do našich lucerniček odpalujeme světlo míru a pokoje z Betléma. Sláva vyměňuje svůj skautský šátek se skauty z Německa, Kolečko pak s těmi z Belgie. Petr potkává početnou a milou delegaci skautů z Doubravníka, které fotí na schodech kostela.

Před čtvrtou vyrážíme metrem zpět na zastávku Praterstern. Tady čekáme na příjezd autobusu, čas někteří z nás využívají ke sledování zápasu Maroko – Portugalsko. Autobus přijíždí krátce před pátou a v pořádku nás dováží zpět do Brna. Z Mendláku se vydáváme na cestu do Šlapanic. Ondra, Kolečko a Petr jdou na Boudu, kde Betlémské světlo odpalují do petrolejek. Tady potkávají skupinu Lišek z Hukvald, která si zrovna pochutnává na vydatné večeři.

Byla to krásná akce, plná příjemné atmosféry, která v letošním roce intenzivně připomněla, jak je mír, stejně jako plamen svíčky křehký a musíme o něj pečovat a chránit ho.

Petr

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky