Co je nejlepším zážitkem družiny Netopýrů? | Junák Šlapanice

Co je nejlepším zážitkem družiny Netopýrů?

Co je nejlepším zážitkem družiny Netopýrů?

Představte si tu pohodu: Skauti se sejdou, aby přenocovali v klubovně a připomněli si společné vzpomínky prozkoumáváním kronik, prohrabováním věcí a sjížděním videí, která celé roky nikdo neviděl. Netopýři jsou sice v oddíle noví, jejich historie je ale bohatá: Přicházejí do Dvojky z prvního šlapanického střediska a mají za sebou léta společného putování po skautské stezce, která jakoby si už říkala o vlastní zhodnocení. Ta dlouho očekávaná chvíle přišla o víkendu 8. až 9. listopadu 2014. Příjemný a pohodový průběh celé akce spojila s významným milníkem družinové historie – příležitostí se zastavit a pohlédnout nejenom na společné zážitky, ale také vstříc budoucnosti. Když v roce 2009 odjížděli Netopýři ze svého prvního tábora, těžko by je napadlo, že se s truhlou, v níž objevili družinový poklad trpaslíků, kdy ještě setkají – a už vůbec by asi neřekli, že se v ní začnou hromadit pozůstatky z her a dobrodružství následujících let. Ty roky utíkaly jeden za druhým a zážitky ze stovek schůzek, výprav a akcí přebíjely jeden druhý, jakoby s časem pomalu upadaly v zapomnění. A do doby, kdy si před dvěma lety kluci začali psát družinovou kroniku, nebylo žádného místa, které by o společné historii podávalo výpověď... O to kouzelnější tak byla chvíle, kdy se ke kronikám či fotogaleriím, s nimiž Netopýři v posledních letech přicházejí do styku, coby milé překvapení připojila zpětně dopsaná kronika vlčáckých let, doplněná družinovou truhlou a smíchem při koukání na videa a poslouchání pronikavých hlásků malých kluků. Ty časy jsou však nenávratně pryč nejen kvůli tomu, jak kluci rostou, ale také vzhledem ke změnám, kterými družina nyní prochází. Spojit zmíněnou diskuzi o budoucím směřování s okamžikem, kdy se jednotliví Netopýři rozhodují začít chodit s družinou do jiného oddílu a do jiné klubovny, se jistě pro okamžik, kdy mohou oživit staré vzpomínky, celkem hodí. O čem se bude psát na listech kroniky příště – to mají skauti právě v rukou, vždyť na akci rozhodují, v čem všem hodlají pokračovat a navázat tak na svou dosavadní činnost a co naopak chtějí změnit a dělat nového. Příchod do oddílu je pro družinu pochopitelně velkou událostí, která může znamenat mnohá úskalí. Kontakt mezi členy na sebe nenechal dlouho čekat, neboť si část místních skautů pro Netopýry připravila přivítání v podobě strategické hry v zahradě základny a společného fotbálku. Tento program dobře posloužil jako první příležitost se sblížit a ukázal, že není čeho se bát. Dodal klukům jistoty, že se vydávají dobrým směrem, a podpořil jejich nadšení, které v nich pokračování družiny ve Dvojce vyvolalo. V duchu velmi vydařené akce spojené s celou naší družinovou historií a nadějnými vyhlídkami do budoucna bych nakonec rád okomentoval otázku z nadpisu. Chcete-li poznat některý z řady zážitků, které si o takový titul říkají, můžete nahlédnout do našich kronik, anebo se ještě lépe dát do řeči přímo s námi a třeba právě takhle se seznámit... Já ale pevně věřím, že jestli se bude družina Netopýrů vyvíjet dál tak slibně, jako to po této naší převratné akci vypadá, tak ty nejlepší zážitky... teprve přijdou... Tom

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky