Drakyáda 2015 | Junák Šlapanice

Drakyáda 2015

Drakyáda 2015

V neděli kolem druhé hodiny jsme se sešli na Boudě. Počasí nám přálo. Vítr foukal pořádný, ale taky pěkně ledový. Jura vyhlásil nástup, všechny přivítal a děti mohly jít nahlásit sebe a své draky bodovací komisi. Tu tvořila Babů, Hihňa a já. Boduje se originalita, vzhled a to, jestli je drak kupovaný nebo vyráběný. A kdo byl zapsaný, už mohl utíkat na pole, aby začal pouštět. Tento rok draků bylo asi kolem třiceti. Když byli všichni na poli, bodovací komise vyrazila za nimi a průběžně bodovala. Bezkonkurenčně nejvýš se dostal drak jménem Sluníčko. Pouštěla ho Jituška, malá Kostrová. Bohužel se provázek, na kterém letělo Sluníčko přetrhl, a drak uletěl, takže Jitka skončila bez draka. Ostatní draci se taky drželi vysoko ve vzduchu. Tentokrát si na vítr opravdu nemohl nikdo stěžovat. Až byli všichni draci dostatečně vylítaní, postupně se pole vyprázdnilo. Všichni se teď hřáli u ohně, který rozdělal Vítek. A všichni to v těch 5 °C radostně uvítali. Někdo si opekl špekáček, někdo sýr nebo bramboru. Bodovací komise mezitím obešla všechny draky a zkontrolovala, v jakém jsou stavu po doletu. Někteří byli nedotčení, ale hodně draků bylo od větru potrhaných. Pár draků se nevrátilo vůbec. Komise sečetla všechny body a mohli jsme se vrhnout na vyhlášení. První místo obsadil Davča z Vlků s drakem jménem Táborníček a vyhrál velikou čokoládu s diplomem. Ten dostali taky ti, co se umístili na druhém a třetím místě. A k tomu ještě nějakou tu dobrotu. Ostatní, ti co se neumístili na „bedně“, dostali pamětní lístky, které vytvořil Bengi. Po vyhlášení drakyáda pomalu končí. Pár lidí mizí, ale většina se vrací k ohništi dopéct si špekáčky a jen tak si popovídat nebo na hřiště dohrát rozehranou hru s míčem. Postupně se ale dává na odchod víc a víc lidí, až tam zůstane jen skupinka vedoucích. Ti potom taky odchází a drakyáda je u konce.   Byla to super akce. Už se těším na další drakyádu a pevně doufám, že příště bude taky takový vítr jako tento rok. Jen by nemusela být taková kosa.   Napsala Kiki

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky