Dubnová oddílovka | Junák Šlapanice

Dubnová oddílovka

Dubnová oddílovka

Pondělí 18.4.2016. Protože duben je tradičně měsícem skautských dobrých skutků, zapojili jsme se i letos do této akce, jejímž cílem je udělat svět o malinko lepším místem k životu. Uspořádali jsme sbírku šatstva pro charitu, akce se ujal Petr. Ještě dnes v neděli 24.4.  či v pondělí 25.4. můžete přispět, mezi pátou a šestou na Boudě vždy někdo bude. No a mimo jiné se konala i dubnová oddílovka. Víte co je to Kašíno? Ne??? Čtěte dál, z Petrova zápisu se to dozvíte... Jura Ráno 18. dubna 2016 nevypadalo nejlíp. Hrozilo, že budeme muset strávit dubnovou oddílovku uvnitř, na Boudě. Naštěstí se ale počasí umoudřilo a mohlo proběhnout Kašíno. O co šlo? Kaša vymyslel celkem deset stanovišť, kterých se ujali vedoucí. U kostek zasedla Wamba, pinec jste si mohli zahrát s Babů, na chůdách vás provedl Jura, střílet ze vzduchovky jste mohli u Vítka se Spánkem, na kuželky dohlížel Elektronek, Petr se ujal stanoviště, kde se vrhalo koulí, hlavní organizátor Kaša kladl záludné otázky, u Davida jste si mohli zaházet létajícím talířem, u Kiki střelit na branku a Korádo sledoval přesnost vašeho hodu. Vždy, když někdo splnil úkol na konkrétním stanovišti – trefil se do brány, vrhl koulí za určitou hranici, odpověděl správně na Košovu otázku, hodil víc než Wamba apod., tak mu příslušný vedoucí napsal čárku na osobní kartu, kterou si hráči po celou dobu oddílovky nosili s sebou. Hráči – účastníci dubnové oddílovky, mohli navštívit každé z deseti stanovišť po dobu devadesáti minut, kdy Kašíno běželo, tolikrát, kolikrát chtěli, na žádné stanoviště však nemohli jít dvakrát za sebou. Někteří borci, ocenění čokoládou, získali i přes padesát čárek, to znamená, že v průměru na každém stanovišti strávili méně než dvě minuty! Na konci, po vyhlášení soutěže Vyznáte se? byli všichni hráči oceněni sladkými odměnami. V závislosti na počtu získaných čárek získal každý účastník dubnové oddílovky sladkou čočku, čokoládovou medaili a ti nejlepší z padesáti účastníků schůzky čokoládu Milka. Kromě Kašova Kašína na oddílovce proběhl, stejně jako i v loňském roce, sběr šatstva. Všem, kdo se do této sbírky zapojili, moc děkuji. Určitě se nejedná o poslední možnost pomoci lidem v nouzi, kterou Šlapanická Dvojka zorganizovala. Zapsal Petr  

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky