Dvojka news únor 2021 | Junák Šlapanice

Dvojka news únor 2021

Dvojka news únor 2021

Zákazy v rámci takzvaných protiepidemických opatření bohužel trvají dál (doufejme, že už ne nadlouho), přesto náš oddíl funguje, jak to jen jde. Online schůzky už nejsou jen doménou starších družinek, ale započaly s nimi i družinky mladší. Svišti mohli absolvovat připravenou terénní hru, pro Lišky vedoucí připravili úžasnou zjišťovací hru v okolí Hukvald (škoda, že je to ze Šlapanic tak daleko J), Kobři a Sršni rozjeli dlouhodobou hru, Kudlanky i Vlci se připravují na slib, první jmenované plánují fotodeník, druzí jmenovaní zase vaření na dálku, i nejmladší Tučňáci se už připravují dálkově na slib. Draci s Pumami absolvovali Cimrmanovskou noc, Tygři se také online scházejí, Sovičky plní úkoly – křížovky, kvízy, kreslení…   

Pravidelně se schází se i oddílová rada. Na té minulé jsme hodně času pověnovali přípravě celotáborové hry a také táborovým inovacím, které pro letošek plánujeme zavést. Jinak přihlašování na tábor bude spuštěno 1.3. a bude trvat do 15.3., termín, místo konání i cena budou podobné jako loni.

I naše „IT sekce“ se činí. Kromě vzdáleného hlasování o CTH a aplikace např. nových možností filtrace a práce s přílohami připravila také nový formát e-mailu prostřednictvím DvojkISu. Teď už nebudete tápat, až Vám přijde od nás e-mail a autor se zapomene podepsat J. Pokud Vám od nás žádné e-maily nechodí, mrkněte se do DvojkISu, jestli tam máte dobrou e-mailovou adresu. A můžete při té příležitosti zkouknout i telefonní číslo, zda je OK. Obojí můžete ve DvojkISu opravit sami.

Včera nám skončila soutěž „Po stopách cestovatele Lišky II“. Celkem se do ní zapojilo 22 členů oddílu a 20 z nich dokázalo projít všechny 4 trasy. Čeká je tedy zlatá nášivka „Cestovatele lišky“, dostanou ji při nejbližší možné příležitosti. Tabulka a fotky v příloze tohoto zápisu. Pokud ani od března nebude možné pořádat pravidelné schůzky, můžete se už teď těšit na novou hru „Po stopách cestovatele Lišky III“.  

Podařilo se nám také zpracovat a vytisknout Ročenku 2020. Za normálních okolností ji rozdáváme členům na schůzkách, letos ji každý člen obdržel do dopisní schránky. Obzvláště rodiče nováčků se zde mohou dozvědět mnoho zajímavých informací o fungování našeho oddílu. Nenašli jste ji ve schránce? Napište nám, napravíme to…

A také pánujeme! Protože letos předpokládáme na táboře větší účast než loni, zpracovává Petr už teď žádost o finanční příspěvek pro JMK a Vítek žádost o finanční podporu města. Musíme přikoupit jak podsadové stany, tak několik stanů týpí. A aby ty podsady bylo kam přes rok dát, rozmýšlí Džany, jak přistavět druhé patro/podkroví nad náš „podsadovník“.

Na březen pak plánujeme Doškolovací kurz ZZA (online) a pokud to bude jen trochu možné, pak také Rádcovský kurz (prezenčně) pro nové a potencionální vedoucí v našich řadách. A kdyby se mohlo konat i Vítání jara, bylo by to úplně nej…

Jura

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky
Designed by
powered by Hanz & Fuf