Květnová oddílovka | Junák Šlapanice

Květnová oddílovka

Květnová oddílovka

Květnová oddílovka se měla konat ve Velkém parku a okolí, ale počasí to chtělo jinak. Dešťové přeháňky nás zahnaly za plot naší základny. Sešli jsme se v hojném počtu - celkem 54 lidiček. Převažovali benjamínci, světlušky a vlčata. Z řad skautů a skautek dorazilo 7 kousků, zbytek je různě po školních výletech nebo kdoví kde.... Na rozehřátí jsme si zahráli dvě kola molekul, ty nikdy nezklamou. Hlavní hřeb programu byla hra procvičující paměť, rozdělená do tří kategorií podle věku. Nejstarší měli za úkol zapamatovat si 30 přísloví a mouder, světlušky a vlčata 30 názvů rostlin a zvířat a to včetně rodového i druhového jména a čísla a benjamínci 30 rostlin a zvířat tak, jak je dokáží poznat. To vše bylo rozmístěno na lístečcích po celém prostoru zahrady.  A aby to nebylo tak jednoduché, vše komplikovali dva záškodníci Hans a Kikina s hadrkoulemi. Koho trefili, ten musel odpovědět na jednoduchou otázku, což v danou chvíli většinou způsobí, že zapomenete co jste si zrovna měli zapamatovat. Hra byla povedená, někteří v daném čase zvládli najít a zapamatovat si všech 30 lístečků. Oddílovku jsme ukončili jedním kolem molekul a vyhlášením výsledků.  

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky