Schůzka pro Ukrajinu 4. dubna 2022 | Junák Šlapanice

Schůzka pro Ukrajinu 4. dubna 2022

Schůzka pro Ukrajinu 4. dubna 2022

V pondělí 4.4.2022 bylo na Boudě slyšet kromě známého křiku Svištíků, povídání Vlků i další, nezvyklý jazyk, kterým si štěbetalo 20 dětí a 8 maminek z Ukrajiny.

Ve Šlapanicích máme ubytováno kolem 100 uprchlíků z celé Ukrajiny, jedná se o maminky s dětmi, kteří tu bydlí v budově Masarykovy Univerzity již skoro měsíc. Jako skauti jsme organizovali sbírku materiální pomoci první dny války, pomáhali jsme městu budovu MU uklidit a přebírat sbírku, a tak další krok s podobě organizace programu a případné začlenění do oddílu byl jasný krok.


Celkem 28 lidiček, spolu s Milanem a Marií, našimi dobrovolníky překladateli, jsme vyzvedli před budovou MU a dovedli na Boudu, kde již bylo schováno 14 listů s popisky v češtině i ukrajinštině, které dohromady daly tajenku. Po krátkém vysvětlení pravidel se všichni rozutekly a začali hledat a prozkoumávat celou zahradu. Na tuto hru jsme navázali představením zahrady, kluboven a dalších důležitých míst, jako když provádíme nováčky. Nejdéle jsme se zdrželi v novém podkroví Staré a Nové, respektive při slézání dolů po žebříku, což je ostatně úzké hrdlo na všech akcích :-)

Další hrou byla seznamovačka „na pravo půjdou všichni, kdo…“, kterou jsme zahráli na hřišti. Mezitím nachystali Kloub, Filda, Babů, Ufon,Renča občerstvení a oheň, kterým jsme celou akci zakončili. Při praskání ohně a opékání všech dobrot jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věci o velikonočních tradicích na Ukrajině, do slovníku jsme si přidali několik nových slovíček a celkově o situaci, kterou tito lidé momentálně žijí. Nemají vůbec jednoduchou situaci, proto jsme rádi, že můžeme aspoň malou troškou pomoci udělat těmto těžce zkoušeným lidem hezčí den. Kdo ví, s kterými se potkáme i příště, jak postupuje fronta v různých oblastech, chtějí se někteří vracet domů. Při loučení jsme domluvili další schůzku na týden po Velikonocích, půjdeme se podívat do okolí Šlapanic.

V8

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky