Filmová noc Tučňáků | Junák Šlapanice

Filmová noc Tučňáků

Filmová noc Tučňáků

V 19:00 jsme měli sraz na boudě. Sešli jsme se v počtu 9 dětí a Spoke, Vítek, Tefi a já, Lvíče. Zahráli jsme pár her a vymýšleli scénky. Pak už mohl první z filmů být puštěn. (Lví Král 3 byl první film našeho večera.) U konce filmu se však venku rozutekly hyeny a museli jsme projít stezku odvahy abychom získali záhadný předmět. Stezku nakonec všichni úspěšně absolvovali. Vyčistili jsme si zuby a zkouknuli další film, Ratatouille. Oba filmy měly pozitivní ohlas u dětí. Ráno jsme si vyčistili zuba a proběhla rozcvička, kterou vedla Julča. Mezitím však někdo ukradl snídaňové buchty nebo jiné dobroty a skryl je ve vedlejší boudě. Ten někdo byl právě žid, u kterého si všichni postupně vyměnili za předmět ze stezky odvahy možnost hledat snídani. Naštěstí to Tučňáci zvládnuli a mohli snídat. Pak jsme uklidili boudu a rozloučili se. Výpravu jsme si všichni náramně užili a těšíme se na další. Děkujeme Tefi za pomoc. 

 

                                                                                                                                  Lvíče

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky