Květnová oddílovka dobrých skutků | Junák Šlapanice

Květnová oddílovka dobrých skutků

Květnová oddílovka dobrých skutků

V úterý 19. května proběhla oddílovka dobrých skutků. Během celé schůzky jsme sbírali šatstvo a boty, které rodiče i děti nosili pro lidi bez domova. Kolem čtvrté hodiny se již po základně prohánělo padesát čtyři kousků dětí a akce mohla propuknout v celé své kráse. Po nástupu jsme se rozřadili do dvanácti týmů po čtyřech a začali jsme hrát hru Scrabble. Skautíci běhali po základně a plnili různá stanoviště – od přehazování Boudy míčem až po luštění slovenských slov. Za každý úspěšně splněný úkol dostala skupinka jedno písmeno, které si náhodně vylosovala. Jakmile měla skupinka dostatek písmenek na složení slova, přišla k šachovnici, která byla natažená na zemi, a seskládala ho. Všem se podařilo poskládat spoustu slov (někteří obohatili český jazyk o nová) a nasbírat hodně bodíků. Potom přišla řada na vyhodnocení soutěže Vyznáte se. V našem losovacím zařízení se shromáždilo velmi málo lístků, a tudíž vyhrát bylo velmi jednoduché. Nakonec Petr s Babů vyhodnotili Scrabble. Rozdali jsme čokolády a oddílovka již byla u konce. Doufám, že se všem líbila a všichni si ji užili. Kaša

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky