Říjnová oddílovka | Junák Šlapanice

Říjnová oddílovka

Říjnová oddílovka

V pondělí 17. října 2016 krátce po čtvrté hodině začala říjnová oddílovka. Program měli ve své režii Kaša s Hanzem. Právě ti poctivě připravili městskou hru „Golem“. Na začátku oddílovky jeden ze dvou hlavních organizátorů, Kaša, představil pravidla této městské hry. Trojice složené z účastníků oddílovky měly za úkol podle mapky Šlapanic s vyznačenými stanovišti, obejít tato stanoviště a na každém z nich správně zodpovědět otázku, která na ně zde čekala. Své správné odpovědi měly zaznačit do tajenky na druhé straně papíru s mapkou. V závislosti na vzdálenosti stanoviště od Boudy mohly trojice za svou správnou odpověď získat 5, 10, resp. 15 bodů. Aby to ale naši soutěžící neměli tak jednoduché, dostal každý druhoodílák účastnící se „Golema“ na čelo trojmístné číslo, které nesměli přečíst vedoucí (Kaša, Hanz, Vejt, Kanec, Kiki, David, Petr), kteří je po Šlapanicích honili. Za jakékoliv, vedoucími správně přečtené číslo, bylo každé soutěžní trojicí odečítáno určité množství bodů. Všechny trojice se proto snažily svá čísla co nejlépe skrývat. Celkově se do hry zapojilo 9 trojic, které na samém začátku, po vysvětlení pravidel, rozdělil Jura. Nejmladší členové oddílu z řad Svišťů odešli s Fí a Mony do Velkého parku, kde soutěžili sami. Na „Golema“ se určitě můžou těšit, až budou trochu starší. Naše trojice měly asi 90 minut, aby našly správná stanoviště, správně zodpověděly na soutěžní otázky a co nejlépe se skrývaly před vedoucími. Základem v této hře bylo být chytači-vedoucími co nejméně viděn. Někteří si tuto zásadu nejspíš dost dobře neuvědomili, na zvolené strategii se jasně odrazil i celkový zisk bodů a umístění. Na pořadí trojic se můžete podívat ve fotogalerii. Kloubovci na prvním místě si odnesli největší čokoládu. Ačkoliv se čokoláda se vzrůstajícím umístěním zmenšovala, věřím, že si všichni tuhle oddílovku užili. I přesto že nám počasí moc nepřálo. Už teď se můžete těšit na listopadovou oddílovku, která bude v režii Babů a Hihňi. Petr

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky