Drakyáda 2016 | Junák Šlapanice

Drakyáda 2016

Drakyáda 2016

V neděli 9.10.2016 kolem druhé hodiny jsme se sešli na Boudě. Počasí bylo vcelku pěkné, ale vítr nám zrovna nepřál. Ještě před zahájením jsme připravili ceny a klacky na opékání buřtíků. Poté Jura vyhlásil nástup, všechny přivítal a děti mohly jít nahlásit sebe a své draky bodovací komisi. Tu tvořila Kiki, Kaša a Hanz. Boduje se vzhled, domácí výroba, výška letu a výdrž draka po létání. A kdo byl zapsaný, už mohl utíkat na pole, aby začal pouštět. Tento rok jsme napočítali 31 draků. Když byli všichni na poli, bodovací komise vyrazila za nimi a průběžně bodovala. Zdatní draci se taky drželi vysoko ve vzduchu. Škoda jen, že letos vůbec nefoukalo, protože dostat draka na oblohu bylo letos opravdu ztížené a občas se drakyáda měnila v běžecké závody. Až byli všichni draci dostatečně vylítaní, postupně se pole vyprázdnilo. Všichni se teď šli nadlábnout k ohni, který rozdělal a udržoval Jura. Někdo si opekl špekáček či klobásu, někdo sýr a třešničkou na závěr byly brambory. Bodovací komise mezitím obešla všechny draky a zkontrolovala, v jakém stavu jsou po doletu. Většina z nich byla nedotčena, jen pár draků neslo drobné známky opotřebení. Komise sečetla všechny body a mohli jsme se vrhnout na vyhlášení. První místo obsadil Stanley ze Sršňů s drakem Sovou a Ondra s Dynosauronem (opravdu s tvrdým y) ze Svišťů a vyhráli velkou Milku. Druhá skončila Jitka, třetí Sára a Vojta. Čokoládami bylo ohodnoceno prvních 5 soutěžící a pro zbytek byly připraveny bonbóny. Po vyhlášení drakyáda pomalu končí. Pár lidí mizí, ale většina se vrací k ohništi dopéct si špekáčky a jen tak si popovídat nebo na hřiště dohrát rozehranou hru s míčem. Poté se přežene krátká dešťová přeháňka, tak se shodujeme na tom, že nám to krásně vyšlo a další ročník drakyády, který je již minulostí se opravdu povedl! Myslím, že letošní drakyáda byla opravdu vydařená, na tu příští bychom si přáli snad jen více větru a minimálně takovou účast jaká byla letos. Napsala Kiki, Kaša a Hanz

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky