Zahajovací oddílovka | Junák Šlapanice

Zahajovací oddílovka

Zahajovací oddílovka

Letošní zahajovací schůzka proběhla tradičně v pátek, 16.9. 2022. Sešli jsme se v hojném počtu 123 členů oddílu a počasí nám přálo. Po tom, co se všichni zapsali na prezenčku, jsme se vydali na nástup. Na nástupu jsme zaplnili celý obvod hřiště.

Následně šli mladší ke špalkům a starší ke kuželkám. Mladší si zahráli seznamovací hru "Vymění se všichni ti, kdo..." a starší si zahráli skvělou hru, při které se všichni bavili. Jakmile se dohrálo, rozdělili jsme se po družinkách a ty se rozmístily po areálu a probraly plány na tento školní rok, prázdniny. Letošní zahajovací schůzku také poprvé navštívili Havrani a Vážky. 

Tradičně pak přišel čas na všemi známou a oblíbenou ponožkovou bitvu. Admirálové letos byli Filíš (tým modrých) a Kloub (tým hnědých). Po velmi vyrovnaném souboji skončilo klání týmů remízou (1-1). 

Na závěr oddílovky proběhla dražba věcí z tábora, které se chopili Spoke a Kuli. Poté jsme se všichni rozloučili a vyrazili domů. Letošní zahajovací schůzka se povedla.

Lvíče

 

  

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky