Založili jsme oddílový časopis! | Junák Šlapanice

Založili jsme oddílový časopis!

Založili jsme oddílový časopis!

V pátek 13. března 2015 zůstali po oddílovce v klubovně členové starších družin shromáždění pod jediným cílem: rozjet drsnej projekt a založit časopis. V těchto dnech se tak na oddíle rodí novinka, jejíž hlavní obrysy jsme společně vytyčili na prvním setkání: Časopis se bude jmenovat Junák (j)sem, Junák tam a přinese pestrý obsah, pro který jsme si rozdělili úkoly a redakční role a do jehož tvorby se právě pouštíme. Redakci nově ustaveného časopisu tvoří roveři a rangers z našeho kmene Koule, skauti z družin Draků a Netopýrů a další členové oddílu. Na zahajovací schůzce jsme si společně ze svého středu zvolili šéfredaktorku Kiki, jejíž oporou bude zástupce Lentil. Pro přípravu časopisu uvítáme i kohokoli dalšího, kdo by se chtěl zapojit nebo třeba jen přispět zajímavým nápadem. Oddílový časopis jsme založili v pátek třináctého a dáváme tím všem jasně najevo, že se překážek nebojíme a bereme celý projekt jako výzvu. Věříme, že s nastupujícím jarem obohatí život v našem oddíle a přinese všem čtenářům - od nejmenších Svišťů, přes vlčata, světlušky a skauty v našich družinách i oddílové radě, až po rodiče všech členů a širokou věrejnost - zajímavé a podnětné čtení plné zábavy, inspirace a informací o naší skautské činnosti. Věříme, že my všichni, kdo se budeme podílet na jeho přípravě, si s časopisem užijeme spoustu zážitků a nabereme v redakci řadu zkušeností. Pouštíme se do společné tvorby a těšíme se, až zanedlouho spatří světlo světa naše první číslo. Těšte se s námi! Za redakci oddílového časopisu Tom a Kiki

Fotografie

Vyhledávání článků
Vybrané šítky